Шунган давхих морь хурдалж яваад бүдэрдэг, шогшиж яваа тэмээчин хүрэх газраа хүрдэг.
Саади

Үйлчилгээ

Чанарын баталгаа, чанарын хяналт (QA/QC)-ын зөвлөх үйлчилгээ

Хайгуул, олборлолтын ажилд чанарын баталгаа, чанарын хяналт (QA/QC)-ын сайн туршлагыг нэвтрүүлснээр тус чиглэлийн компаниуд дараа дараагийн шатанд гарах зардлаа хэмнэх, шинжилгээний үр дүндээ итгэх итгэлээ нэмэгдүүлнэ.

Бид чанарын хяналтын хөтөлбөрийг тухайн төслийн нөхцөл, техникийн шаардлагын дагуу боловсруулж, хянахаас гадна, олон улсын журмын дагуу үр дүнг тайлагнах, хөндлөнгийн зөвлөх, шинжээчийн үүрэг гүйцэтгэж, төслийн үйл ажиллагааны журам (ҮАЖ) бэлтгэх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, төслийн үйл явцтай танилцаж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган ажилладаг. 

Та бүхний хайгуул, ашиглалтын төсөлд чанарын баталгаа, чанарын хяналт (QA/QC)-ыг олон улсын түвшинд, орчин үеийн арга аргачлал, сүүлийн үеийн шийдлүүдийг ашиглан цогцоор нь явуулахад чиглэсэн системийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх талаар бид хамтран ажиллах боломжтой.  

Үүнд, Seequent, OREAS зэрэг компаниудын сүүлийн үеийн дэвшилтэт бүтээгдэхүүн, технологи, програм хангамжуудыг ашиглан цогц шийдэл гаргаж болно.   

Үнийн санал авах