Амжилтанд хүрье гэвэл эхлээд тэмцэгч бай.
Роберт Шуман

Мэдээ