Шийдэмгийгээр амжилтанд хүрэх нь л бүхнээс чухал гэдгийг үргэлж санаж яв.
Авраам Линкольн

Мэдээ